▪️احتمال حذف شرط صادرات خودرو از مصوبه دولت

🔹به صورت کلی در صورت عدم تعیین ضوابط خاص در روند واردات خودرو؛ شرط صادرات خودرو عاملی می‌شود تا نه تنها فضا برای افزایش قیمت خودروهای داخلی ایجاد شود بلکه از آن طرف شاهد افزایش قیمت خودروهای وارداتی نیز خواهیم بود.

🔹البته شنیده ها حکایت از آن دارد که دولت می‌خواهد برای اولین بار تعرفه واردات خودرو را هم معقول‌تر کند و این امر قاعدتاً باعث کاهش نهایی قیمت خودرو می‌شود.

🔹آخرین اخبار دریافتی تسنیم حاکی است که شاید تجدیدنظرهایی در شرط صادرات خودرو و قطعات در مصوبه واردات خودرو انجام و این موضوع از طریق واردات خودرو با منشاء ارز صادراتی و با رعایت ضوابط خاص و با تأیید وزارت صمت انجام شود. اما از آن طرف موافقت بانک مرکزی هم در این مسیر باید تأمین شود.

“”قرارگاه جنبش انقلابیون(قجا)””

https://313-313.ir/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.