10 مهر 1402

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

تو دبی مهد آزادی براندازا کارای اداری فقط با حجاب کامل انجام میشه

💢 تو دبی مهد آزادی براندازا کارای اداری فقط با حجاب کامل انجام میشه

🔹 بعد این خانم بلاگر با کلی فالوور از قانون مندی دبی لذت برده ولی اگر تو ایران بود میشد ظلم به زن

🔹 چرا همیشه مرغ همسایه غازه واقعا‍

    ✍️... 

💢 قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)
.
https://313-313.ir
.
💢 کانال رسمی 👇
.
https://splus.ir/Ghja_313