قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

گنج_سخن❤️

❄️وقتی احساس میکنید شیطان به شما نزدیک میشود باید سریع پناهنده سیاسی شوید؛ فقط به دامان الهی ، به درگاه مقدس حق تعالی بروید.

💚ما شیعیان، ما محبین اهل بیت هستیم ؛ اصلا ما سراغ اهل بیت رفتیم و به خدا میگوییم برای رسیدن به شما بهترین ها را آورده ایم.

📿نمازهایی که ما برای اهل بیت میخوانیم مثلا نماز امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) توحیدی ترین نماز است.

✨کدام بخش نماز تکرار میشود؟
«ایاک نعبد و ایاک نستعین» برای خداست.

🕊اهل بیت ما را به خدا می رسانند . اهل بیت آدرس نیستند .‌کشتی نجات هستند. هم آدرس می دهند هم با خودشان می برند.

اللھم‌عجل‌ݪوݪیڪ‌اݪفࢪج‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ 🌱”


“”قرارگاه جنبش انقلابیون(قجا)””

https://313-313.ir/