قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

⭕️ازخودت مایه بزار رهبر اپوزسیون!!!!!!!!”

⭕️ازخودت مایه بزار رهبر اپوزسیون!!!!!!!!”

“”قرارگاه جنبش انقلابیون(قجا)””

https://313-313.ir/