قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

حرف های در گوشی با_خدا💚

خدایا!
تنها تو میتوانی اندوه
را از میان برداری و آن‌چه را
بدان گرفتار آمده‌ام دور کنی
پس با من چنین کن، حتی
اگر چه شایسته‌ی آن نباشم…!

حرف های در گوشی با_خدا💚

https://313-313.ir/