قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

📸 حضور صبح جمعه‌ای رئیس‌جمهور در میدان بهمن تهران و گفت‌‎وگو با مردم.

📸 حضور صبح جمعه‌ای رئیس‌جمهور در میدان بهمن تهران و گفت‌‎وگو با مردم.”

“”قرارگاه جنبش انقلابیون(قجا)””

https://313-313.ir/