11 خرداد 1402

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

عکس_نوشت

❌ در شرایطی که قیمت کالایی در داخل و خارج، ۲۰ برابر تفاوت قیمت دارد، امکان جلوگیری فیزیکی از قاچاق وجود نخواهد داشت.

بحران_نظارت.”


“”قرارگاه جنبش انقلابیون(قجا)””

https://313-313.ir/