قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

💢افشاگری در مورد شرایط عجیب واردات خودرو/وزیر اصلاح نکند استیضاحش می کنیم

🔹مطابق توئیتی که جلال رشیدی کوچی نماینده مجلس منتشر کرده: در تنظیم آیئن نامه واردات خودرو با تکیه بر کلمه خودروی اقتصادی دو شرط درنظر گرفته شده:
۱- سقف قیمت ۷۰۰۰ دلار
۲- حجم موتور ۱۰۰۰ سی سی

🔹رشیدی کوچی این موضوع را توهین آشکار به مردم ایران دانسته و گفته اگر وزیر آن را اصلاح نکند قطعا استیضاح می شود..”

“”قرارگاه جنبش انقلابیون(قجا)””

https://313-313.ir/