قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

☑️نماز مشترک مرزبانان ایران و طالبان ..

☑️نماز مشترک مرزبانان ایران و طالبان ..”

“”قرارگاه جنبش انقلابیون(قجا)””

https://313-313.ir/