قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

🔴 فریاد مخالفِ قدرتمندِ #واردات_خودرو دوباره بلند شد!

🔰جناب #میرسلیم کدام تولید داخل!؟
فرسنگ ها فاصله است میان تولید داخل و مونتاژ داخل…!

“چرا امثال میرسلیم در برابر واردات خودرو های چینی سکوت اختیار می‌کنند!؟

“اما در برابر واردات خودروی با کیفیت و شکستن انحصار وقیمت دو خودرو ساز فرصت طلب می‌ایستند!؟.”

“”قرارگاه جنبش انقلابیون(قجا)””

https://313-313.ir/