قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

کشف بیش از۱۲ تن تخم مرغ احتکار شده در مشهد

💢کشف بیش از۱۲ تن تخم مرغ احتکار شده در مشهد

🔸در بازرسی از انبار تخم مرغ در مشهد هزار و ۲۳۱ کارتن تخم مرغ با میانگین وزنی هر کارتن حدود۱۰ کیلو و سیصد گرم کشف شد..”

“”قرارگاه جنبش انقلابیون(قجا)””

https://313-313.ir/