قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

💢بازداشت دو اروپایی در ایران

🔹بی‌بی‌سی: این دو نفر فرانسوی هستند؛ سسیل کولر، عضو فدراسیون آموزش و فرهنگ سندیکای نیروی کار فرانسه و همسرش که هر دو با ویزای گردشگری به ایران سفر کرده بودند.

https://313-313.ir/