10 مهر 1402

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

دستگیری دو تن از مخلان نظم و امنیت در سمنان

 دستگیری دو تن از مخلان نظم و امنیت در سمنان

سازمان اطلاعات سپاه سمنان ۲ نفر از اراذل و اوباش را به دلیل اخلال در امنیت عمومی و همچنین تحریک و تهییج افکار عمومی برای مشارکت در اغتشاشات دستگیر کرد.

از نامبردگان ۸۰۰ لیتر مشروبات الکلی، یک کیلوگرم انواع مواد مخدر، مهمات غیرمجاز و انواع سلاح سرد نیز کشف شد.“”قرارگاه جنبش انقلابیون(قجا)””

https://313-313.ir/