5 مهر 1402

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

سالهاس که دشمن رو یه نقطه تمرکز کرده اونم ایجاد تفرقه بین شیعه و سنیه

سالهاس که دشمن رو یه نقطه تمرکز کرده اونم ایجاد تفرقه بین شیعه و سنیه
تاکید رهبری امروز هم روی همین نقطه ی مهم بود استحکام وحدت ملی
وقتی وحدت باشه دشمن نمیتونه امنیت ملی رو به خطر بندازه
به زبون ساده یعنی هیچ غلطی نمیتونه بکنه 🙂

https://313-313.ir/