5 مهر 1402

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

برای سالگرد مهسا امینی که هیچ!…

برای سالگرد مهسا امینی که هیچ!
وقتی بعد از ۴۴ سال تلاش نتونستی اندازه همین چند صد نفر هم آدم برای رژیم چنج جمع کنی، بایدم اینجوری عصبانی بشی و به مردم توهین کنی!


“”قرارگاه جنبش انقلابیون(قجا)””

https://313-313.ir/