10 مهر 1402

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

در تاریخ بنویسید در روزی که همه مردم ایران به باخت حسن یزدانی ناراحتند این براندازان بی‌وطن هستند که خوشحالند

در تاریخ بنویسید در روزی که همه مردم ایران به باخت حسن یزدانی ناراحتند این براندازان بی‌وطن هستند که خوشحالند

“”قرارگاه جنبش انقلابیون(قجا)””

“ https://313-313.ir/