10 مهر 1402

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

مقدسین روحانی‌نما

مقدسین روحانی‌نما

🔹آن قدر که اسلام از این مقدسین روحانی نما ضربه خورده است، از هیچ قشر دیگر نخورده است.

📅 امام خمینی(رحمة الله علیه) | ۳ اسفند ۱۳۶۷ .”

“”قرارگاه جنبش انقلابیون(قجا)””

https://313-313.ir/