قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

🔔⚠️ #تـــݪنگـــر

https://313-313.ir/

شـــمع به ڪبریت گفـت: از تــو
میترسم تو قاتـــــل من هستی!!
ڪبریت گفت: از مـــــن نتــرس
از #ریســـــمانی بـترس ڪه در
دلِ خـــود جـــای دادی..!

👌عامـــل نابــــودی انـــسان ها

تفـڪرات‌منفی خودشان است

نه عـــوامل بـــیرونی..!

⛔️ #تــفڪرمــنـفی‌ممـــنوع

💜 الّلهُــمَّ عَجِّــلْ لِوَلِیِّکَــــ الْفَــرَج 💜

313-313.ir

https://313-313.ir/