10 مهر 1402

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

فقط لازمست تا خدایی ناکرده کوچکترین اتفاقی در کشور بیافتد تا همین جماعتی که از ایست و بازرسی‌های امشب، جز ترافیک و حس بد چیزی ندیده‌اند…

🔺فقط لازمست تا خدایی ناکرده کوچکترین اتفاقی در کشور بیافتد تا همین جماعتی که از ایست و بازرسی‌های امشب، جز ترافیک و حس بد چیزی ندیده‌اند، شروع کنند به مسخره کردن و تحقیر سیستم امنیتی کشور با هشتگ‌های “عوض‌ش امنیت داریم”؛ البته بماند که گاهی برای ایجاد امنیت باید این ترافیک‌ها را تحمل کرد و اتفاقا این نظارتها برای اینست که بدخواهان، احساس ناامنی کنند!


“”قرارگاه جنبش انقلابیون(قجا)””

https://313-313.ir/