10 مهر 1402

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

تصویری که اصلاحات نیوز و برخی کانال‌ها از کتابخوانی یک کودک زباله گرد منتشر کرده‌اند مربوط به سوریه است.

📸تصویری که اصلاحات نیوز و برخی کانال‌ها از کتابخوانی یک کودک زباله گرد منتشر کرده‌اند مربوط به سوریه است.

“”قرارگاه جنبش انقلابیون(قجا)””

https://313-313.ir/