10 مهر 1402

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

از پارادوکس‌های جالب جریان انجمن حجتیه اینه که اعتقاد دارن تو دوران غیبت اصلا نباید اهل قیام و مبارزه بود…

از پارادوکس‌های جالب جریان انجمن حجتیه اینه که اعتقاد دارن تو دوران غیبت اصلا نباید اهل قیام و مبارزه بود اما تا جایی که بتونن علیه جمهوری اسلامی اقدامات دارن با دروغگویی و تهمت

یکم از این اقدامات رو متوجه اسرائیل کنید بدبختا که دشمن اصل اسلام و قرآن و اهل‌بیت هست“”قرارگاه جنبش انقلابیون””

https://313-313.ir/