10 مهر 1402

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

اینترنشنال به جای استفاده از عنوان بازسازی و تعمیر ورزشگاه آزادی، نوشته تخریب ناگهانی ورزشگاه آزادی!

اینترنشنال به جای استفاده از عنوان بازسازی و تعمیر ورزشگاه آزادی، نوشته تخریب ناگهانی ورزشگاه آزادی! انگار ورزشگاه آزادی اخیراً تو یه حادثه فروریخته. واقعا آدم شرمش میشه اسم رسانه رو درباره این بنگاه نفرت‌پراکنی و دروغ‌سازی به کار ببره!

https://313-313.ir/