10 مهر 1402

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

هر جا از افراط میگویید از تفریط هم باید گفت

🔹هر جا از وهابیت سخن به میان آمد باید از شیعه انگلیسی هم حرف زد،
این افراطیون شیعه نما هستند که با تندروی‌های خود بهانه به دست وهابیت داده و موجب ریختن خون شیعیان حقیقی می‌شوند.
آبشخور مالی و فکری هر دوی این جریان یکجاست، چه شیعه لندن نشین چه وهابیت تکفیری

https://313-313.ir/