5 مهر 1402

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

«علی اصغر رمضانپور» معاون وزیر ارشاد دولت خاتمی در کنار وزیر اطلاعات اسرائیل

دیدار «علی اصغر رمضانپور» معاون وزیر ارشاد دولت خاتمی با وزیر اطلاعات دولت جعلی و اشغالگر!
وی در سالهای اخیر، مدیر شبکه ضدایرانی اینترنشنال میباشد.

https://313-313.ir/