🔹 تمام سایتهای با پسوند gov.il که متعلق به دولت جعلی اسرائیل هستند از جمله سایت پست این رژیم از دسترس خارج شدند

313-313.ir

https://313-313.ir/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.