قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

📸بنری در پشت یک کامیونت در ویچیتا-کانزاس آمریکا

🔹چه تفاوتی هست بین جنایت داعش در خاورمیانه و سقط جنین در آمریکا؟
فقط سن قربانیان!

313-313.ir

https://313-313.ir/