5 مهر 1402

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

عزیزان این مسیری که در تصویر میبینید برای زیبایی نیست، محل پارک ماشین و عکس گرفتن هم نیست!

🔺عزیزان این مسیری که در تصویر میبینید برای زیبایی نیست، محل پارک ماشین و عکس گرفتن هم نیست!
این شیب‌راه برای خروج ماشین سنگین‌هایی هست ک ترمز بریدند!

🔹روز گذشته یک اتوبوس در جاده فیروزکوه از مسیر خارج شد و متاسفانه اینجا کلی ماشین پارک کرده بودند!
٢۵ مجروح و ۵ کشته!

https://313-313.ir/