5 مهر 1402

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

بمیرید تا ما کاسبی کنیم

بمیرید تا ما کاسبی کنیم

یاسمین پهلوی همسر رضا پهلوی، برای سخنرانی در سالگرد مهسا امینی بلیط میفروشد!!!
جایگاه عادی ۱۵۰دلار
جایگاه ویژه ۲۵۰ دلار
نشستن کنار شهبانو ۴۵۰ دلار
ناهار زا شهبانو ۲۵۰ دلار!!

این خاندان وقیح و بی‌صفت و خون‌آشام همیشه نان در خون مردم ایران زده و میخورند

برای ریخته شدن خون‌های بیشتر ایرانیان له له میزنند و بلیط پیش فروش میکنند…

https://313-313.ir/