5 مهر 1402

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

به مادرم چیزی نگو

به مادرم چیزی نگو
به مادرم نگو قرآن آتش زدم
به مادرم نگو لیدر اغتشاشات بودم
به مادرم نگو در قتل ۵ نفر مشارکت داشتم
با یه تروریست به تمام معنا طرفیم

https://313-313.ir/