10 مهر 1402

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

اونایی فریاد آزادی برای زنان رو سر میدند میشه به یه سوال جواب بدند؟

اونایی فریاد آزادی برای زنان رو سر میدند میشه به یه سوال جواب بدند؟

 چرا لباس ورزشی اکثر رشته‌های ورزشی برای زنا آزادتر از مرداست؟ آیا سیاستی برای جذب بیننده پشتشه؟ اگه این سواستفاده از زن نیست پس چیه؟

http://313-313.ir/