14 خرداد 1402

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

یک فریم دیگر از فضای بی در و پیکر مجازی که مستقیما امنیت جامعه را هدف گرفته است

🔻یک فریم دیگر از فضای بی در و پیکر مجازی که مستقیما امنیت جامعه را هدف گرفته است

  ✍️... 

💢 قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)
.
https://313-313.ir
.
💢 کانال رسمی 👇
.
https://splus.ir/Ghja_313