4 تیر 1403

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

اقتدار پلیس را برگردانید چون پلیس مقتدر نباشد امنیتی نیز در کار نخواهد بود

🔴 اقتدار پلیس را برگردانید چون پلیس مقتدر نباشد امنیتی نیز در کار نخواهد بود

  ✍️... 

💢 قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)
.
https://313-313.ir
.
💢 کانال رسمی 👇
.
https://splus.ir/Ghja_313