11 خرداد 1402

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

این بیشرف هم که تا دیروز جوان‌های کشور رو تشویق میکرد حافظان امنیت رو بکشن، امروز کاسه داغ‌تر از آش شده

این بیشرف هم که تا دیروز جوان‌های کشور رو تشویق میکرد حافظان امنیت رو بکشن، امروز کاسه داغ‌تر از آش شده

✍️

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا) .

https://313-313.ir

کانال رسمی

https://splus.ir/Ghja_313