4 تیر 1403

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

یارو شرارت از سر و روش میباره بعد یه مشت برعنداز بهشون میگن جوانان نخبه و نجیب!

💢 یارو شرارت از سر و روش میباره بعد یه مشت برعنداز بهشون میگن جوانان نخبه و نجیب!

    ✍️... 

💢 قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)
.
https://313-313.ir
.
💢 کانال رسمی 👇
.
https://splus.ir/Ghja_313