10 آذر 1402

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

منوتو برای اعدام سرشبکه باند فساد و فحشا هم عزادار شد!

🔴منوتو برای اعدام سرشبکه باند فساد و فحشا هم عزادار شد!

🔹‌از بهایی جماعت بیشتر از این هم انتظار نمی‌رفت. اصلا فلسفه وجودی بهایی ها ترویج فساد و فحشاست.

    ✍️... 

💢 قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)
.
https://313-313.ir
.
💢 کانال رسمی 👇
.
https://splus.ir/Ghja_313