11 خرداد 1402

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

پیشرفتی برای کمک به بشریت یا خطری برای پیدا کردن حقیقت از دروغ

پیشرفتی برای کمک به بشریت یا خطری برای پیدا کردن حقیقت از دروغ

🔹این تصاویر توسط هوش مصنوعی با “توصیف یکسان” خلق شده‌اند با این تفاوت که یکی متعلق به آوریل سال گذشته و دیگری امسال ایجاد شده است!!

🔹سال بعد چه خواهیم داشت و سالهای بعد…

    ✍️... 

💢 قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)
.
https://313-313.ir
.
💢 کانال رسمی 👇
.
https://splus.ir/Ghja_313