14 خرداد 1402

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

نگاه کاریکاتوری صورتی ها به مقوله امر به معروف و نهی از منکر


🔴نگاه کاریکاتوری صورتی ها به مقوله امر به معروف و نهی از منکر
🔰انقلابی های التقاطی می خواهند امر به معروف و نهی از منکر را در مرحله زبانی، توصیه و فرهنگ سازی متوقف کنند. این نوع امر به معروف و نهی از منکر هر چند که ضروری است اما توقف در آن، نگاه کاریکاتوری به دین است و هیچگاه در کف میدان برای همه هنجارشکنان نتیجه نخواهد داد.

🔻مقام معظم رهبری فرمودند:

«اسلام مرتکبِ منکر را نصیحت و هدایت می کند؛ اما حد هم برای او می گذارد. با صِرف زبان و توصیه نمیشود کاری کرد. قدرت نظام باید جلوِ سیرِ فحشا و فساد را بگیرد»

✍️…
.
▫️قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)▫️
.
https://313-313.ir
.
🔻 کانال رسمی 🔻
.
https://eitaa.com/i_r_a_n_313