14 خرداد 1402

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

نقشه ایران در 286 سال قبل

نقشه ایران در 286 سال قبل

شامل گرجستان،
ارمنستان،
آران،
بحرین،
مناطق شیعه نشین عربستان،
بلوچستان
پاکستان و افغانستان

✍️…

💢 قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)
.
https://313-313.ir
.
💢 کانال رسمی 👇
.
https://splus.ir/iran__313