14 خرداد 1402

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

مجری فرانسوی شبکه فرانس 24 به علت شهید گفتن به فلسطینی‌های از کار برکنار شد


🔴 مجری فرانسوی شبکه فرانس 24 به علت شهید گفتن به فلسطینی‌های از کار برکنار شد

حقیقت وحشی غرب همینه و بس

✍️…
.
▫️قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)▫️
.
https://313-313.ir
.
🔻 کانال رسمی 🔻
.
https://eitaa.com/i_r_a_n_313