14 خرداد 1402

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

نوع خبر رفتن فارس را ببینید!


🔴نوع خبر رفتن فارس را ببینید!

🔹میکل‌آنژ از پیام‌آوران هنر ضد دینی و انسان‌گرایی در فرهنگ و هنر است.

🔹تا زمانی که طرفداران انقلاب از این خواب بیدار نشوند، پروسه سقوط ایمان در جامعه ادامه خواهد داشت. در این پروسه، پروژه‌ی سقوط حجاب انجام شد و جریان انقلابی خواب بود و هست

✍️…
.
▫️قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)▫️
.
https://313-313.ir
.
🔻 کانال رسمی 🔻
.
https://eitaa.com/i_r_a_n_313