3 فروردین 1402

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

توییت «ترکی شلهوب» روزنامه‌نگار عربستانی درباره اعتصابات فرانسه

📸 توییت «ترکی شلهوب» روزنامه‌نگار عربستانی درباره اعتصابات فرانسه

🔺به‌دلیل اعتصاب کارگران بهداشت، پاریس غرق در زباله شده و بوی تعفن در خیابان‌ها و کوچه‌ها پخش شده است.

🔸 بحرانی جدید در چهره «مکرون» نمایان است.

✍️…

💢 قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)
.
https://313-313.ir
.
💢 کانال رسمی 👇
.
https://splus.ir/iran__313