10 اسفند 1402

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

این سلبریتیا از آزادی چی میخوان؟

⭕️ این سلبریتیا از آزادی چی میخوان؟

🔹یادی کنیم از حمایت المهنازالافشار از کیوان امامواردی برای عدم اعدامش، کیوانشون که حامی حقوق زنان هم بود ۳۰۰ دختر را مورد تجاوز قرار داد

زن زندگی آزادی

✍️…

💢 قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)
.
https://313-313.ir
.
💢 کانال رسمی 👇
.
https://splus.ir/iran__313