3 فروردین 1402

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

مجتهد فاش کرد دستور آمده که رسانه‌های عربستان و لشکر فضای مجازی از این به بعد…


🔺مجتهد فاش کرد دستور آمده که رسانه‌های عربستان و لشکر فضای مجازی از این به بعد:

۱-به نظام ایران حمله نکنند
۲-ایران را کشوری دوست نشان دهند
۳-به مخالفان ایران آنتن ندهند
۴-هیچ تحرک ضد ایرانی را پوشش ندهند
خلاصه که دوستان سمبه ایران پر زور بوده

✍️…
.
▫️قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)▫️
.
https://313-313.ir
.
🔻 کانال رسمی 🔻
.
https://eitaa.com/i_r_a_n_313