3 فروردین 1402

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

پروژه استفاده ابزاری از مولوی عبدالحمید انگار داره به آخرهای مسیر خودش


🔴پروژه استفاده ابزاری از مولوی عبدالحمید انگار داره به آخرهای مسیر خودش

✍️…
.
▫️قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)▫️
.
https://313-313.ir
.
🔻 کانال رسمی 🔻
.
https://eitaa.com/i_r_a_n_313