3 فروردین 1402

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

شهدا در محاسباتـشان خدا را پررنگ کردند و ما در محاسباتمان خلق خدا را پررنگ می‌کنیم.

🔴 شهدا در محاسباتـشان خدا را پررنگ کردند و ما در محاسباتمان خلق خدا را پررنگ می‌کنیم.

عکس نوشته

بندگی

شهدا

✍️…
.
▫️قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)▫️
.
https://313-313.ir
.
🔻 کانال رسمی 🔻
.
https://eitaa.com/i_r_a_n_313