28 فروردین 1403

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

براندازه چند روز پیش توییت سمت چپ رو ریتوییت کرده…

براندازه چند روز پیش توییت سمت چپ رو ریتوییت کرده؛ یعنی شما ارزشی‌ها الکی به ما میگید شما براندازا دنبال لخت شدن هستید و مشکل مردم فقر و نداریه

چند روز بعد خودش توییت زده و عکس لخت از خودش گذاشته
یعنی کمر تناقض شکست 😂

✍️…

💢 قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)
.
https://313-313.ir
.
💢 کانال رسمی 👇
.
https://splus.ir/iran__313