3 اسفند 1402

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

تا دیروز به کودک‌ کش‌ترین رژیم دنیا می‌گفت منشأ ثبات پایدار…

تا دیروز به کودک‌ کش‌ترین رژیم دنیا می‌گفت منشأ ثبات پایدار، امروز نگران کودکان یمنی شده که با این توافق دیگه کشته نمیشن!

آره، اصلا هم درد نداشت😂
✍️…

💢 قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)
.
https://313-313.ir
.
💢 کانال رسمی 👇
.
https://splus.ir/iran__313