3 فروردین 1402

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

هیچ کشوری به خودش نمیگه “کشور”…

هیچ کشوری به خودش نمیگه “کشور”
مگه اینکه واقعاً کشور نباشه!

✍️…

💢 قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)
.
https://313-313.ir
.
💢 کانال رسمی 👇
.
https://splus.ir/iran__313