3 فروردین 1402

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

اینا فک میکنن اسلام گفته حجاب ، قصد مردم آزاری داشته ، یه کم عقل داشتید میفهمیدید اسلام برای خود زن حجاب رو دستور داده …


اینا فک میکنن اسلام گفته حجاب ، قصد مردم آزاری داشته ، یه کم عقل داشتید میفهمیدید اسلام برای خود زن حجاب رو دستور داده …

کشورهای غربی که مثلا بیشترین ازادی‌ها رو دارن بیشترین ازارهای جنسی رو هم دارن

✍️…
.
▫️قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)▫️
.
https://313-313.ir
.
🔻 کانال رسمی 🔻
.
https://eitaa.com/i_r_a_n_313