3 فروردین 1402

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

برخی‌ها فکر کردند، عفو همیشه هست، ولی اشتباه میکنند…


برخی‌ها فکر کردند، عفو همیشه هست، ولی اشتباه میکنند.
هرکسی حرف‌مفت زد باید هزینه‌اش را بدهد.

✍️…
.
▫️قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)▫️
.
https://313-313.ir
.
🔻 کانال رسمی 🔻
.
https://eitaa.com/i_r_a_n_313